FANDOM


"Hej Sokoły" jedina iz versij poljskih07:16

"Hej Sokoły" jedina iz versij poljskih

"Гей, соколи!" ukrajinska versija03:18

"Гей, соколи!" ukrajinska versija

Кирилица
ХЕЈ, СОКОЛИ

Польска, украјинска а бѣлорусска популарна пѣсньа

автор: Томаш(Тымко) Падура прѣвод: asank правописанье: MS Plus


1. Кѫды тѣкѫт чърне воды
Сѧдл на коньа хлапец млады.
Нѣжно прашћаје дѣвчинѫ
А нѣжнѣје Украјинѫ

Рефрен:Хеј, хеј, хеј соколи!
Избѣгајте јамы лѣсы, рѣки, горы.
Звонь, звонь, звонь, мој звонче,
Малы степовы сковранче.
Хеј, хеј, хеј соколи!
Избѣгајте јамы, лѣсы, польа, горы.
Звонь, звонь, звонь, мој звонче,
Мој степовы звонь, звонь, звонь

2. Много дѣвчѧт јест на свѣтѣ,
Но највыше в Украинѣ.
Сърдце моје там остало,
При милованој девчинѣ.

(Рефрен)

3. Она, млада там остала,
Ластовичка моја моја мала,
А ја в иноземском крају,
Дньем а ноћјѫ рвѫ сѧ за ньѫ

(Рефрен)

4. Жаль, жаль, за дѣвојѫ
За родимојѫ странојѫ
Жаль, жаль, в сърдци плачѫ
Јеј узрѣти не удачѫ.

(Рефрен)

5.Вина, вина, вина, вина дајте!
Къгды умрѫ подгребајте
На зеленој Украинѣ,
При милованој девчинѣ.

(Рефрен)


HEJ, SOKOLI

Poljska, ukrajinska a bělorusska popularna pěsnja

avtor: Tomasz(Tymko) Padura prěvod: asank pravopisanje: MS Plus

1. Kųdy těkųt čŕne vody
Sędl na konja hlåpec mlådy.
Něžno prašćaje děvčinų
A něžněje Ukrajinų

Refren: Hej, hej, hej sokoli!
Izběgajte jamy lěsy, rěki, gory.
Zvoń, zvoń, zvoń, moj zvonče,
Maly stepovy skovrånče.
Hej, hej, hej sokoli!
Izběgajte jamy, lěsy, polja, gory.
Zvoń, zvoń, zvoń, moj zvonče,
Moj stepovy zvoń, zvoń, zvoń

2. Mnogo děvčęt jest na světě,
No najvyše v Ukraině.
Sŕdce moje tam ostalo,
Pri milovanoj devčině.

(Refren)

3. Ona, mlåda tam ostala,
Lastovička moja moja mala,
A ja v inozemskom kraju,
Dnjem a noćjų rvų sę za njų

(Refren)

4. Žalj, žalj, za děvojų
Za rodimojų strånojų
Žalj, žalj, v sŕdci plačų
Jej uzrěti ne udačų.

(Refren)

5.Vina, vina, vina, vina dajte!
Kògdy umrų podgrebajte
Na zelenoj Ukraině,
Pri milovanoj devčině.

(Refren)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.